Home Meldpunt visstroperij
Over het meldpunt visstroperij

We schrijven, augustus 2010, de problematiek rond visstroperij is actueler dan ooit. Om een centrale plaats te hebben waar het mogelijk is om melding te maken van visstroperij werd deze website in het leven geroepen. Zo kunnen we op 1 gecentraliseerde plaats al uw klachten op een uniforme manier verzamelen en verwerken.

Eind 2010 zal er een dossier worden overgemaakt aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het kabinet van minister Schauvliege met alle meldingen die via deze site werden opgeslagen in een databank. Op die manier willen wij aandacht vragen voor deze problematiek en wensen wij te bekomen dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor gerichte controles aan de waterkant, om het illegaal onttrekken van vis en overlast tot een minimum te kunnen beperken. Bescherming van vis en waters is een prioriteit!

Verder willen wij hulp bieden aan ANB om bij het organiseren van controles de 'probleemgebieden' beter op te volgen. Mogelijk kan er zo met de momenteel (nog?) beperkte middelen toch het maximale resultaat bereikt worden.

Let wel op, dit meldpunt is puur voor het opstellen van een dossier, indien u overlast/stroperij vaststelt dient u nog steeds de bevoegde instanties te waarschuwen! Dit meldpunt zal geen controleurs of bevoegde instaties sturen naar de plaats van de vaststelling.